C2-træner: Andet trin mod UEFA C-træneruddannelsen

DBU C2-træner er andet trin i C-træneruddannelsen. For at deltage på C2, skal du have gennemført C1.

Efter endt kursus kan du tage en test og få papir på, at du er uddannet DBU Børnetræner eller DBU Ungdomstræner.

C2 er opdelt i tre aldersrelaterede forløb; U5-U9, U10-U12 og U13-U19, som du vælger dig ind på. Hvert forløb beskæftiger sig dybdegående med muligheder og udfordringer ved at træne spillere i netop den aldersgruppe. Du må gerne tage flere C2-kurser, hvis du ønsker det, men det er ikke et krav.

På kurset vil der være rig lejlighed til at diskutere fodbold med ligesindede, som træner på nogenlunde samme alderstrin som dig selv. Samtidig indeholder kurset fortsat en stor del praktisk undervisning på fodboldbanen.

Optagelseskriterier
Du skal have gennemført C1.
Minimumsalder er 13 år.

Formål
På C2-kurset får du blandt andet viden om:

  • Involvering af træningsressourcer
  • ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept
  • Børn og unges udvikling
  • Træningsøvelser – Øvelsesgeneratoren
  • Træningsformer – organisering
  • Trænerkompetencer – viden om træning af den specifikke aldersgruppe (U5-U9, U10-U12 eller U13-U19)
  • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp

Varighed
14 timers kursus fordelt på én times forberedelse som onlineundervisning, 12 timers fremmøde (tre gange af fire timer) og én times refleksionsmodul online.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100 % fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DBU C2-træner”. Kursisten modtager et DBU C2-trænerbevis efter endt forløb, såfremt kurset er gennemført uden fravær.

Efter C2-kurset kan du gennemføre en test. Når testen er bestået, modtager du et certifikat på, at du er DBU Børnetræner eller DBU Ungdomstræner.

For at erhverve sig UEFA C-licens, skal kursisten efter C1 og C2 gennemføre en test, DBU B1-træner samt en eksamen.