Fælles kursusdag for alle trænere i klubben

1 -2 gange årligt inviterer FCM Klubsamarbejdet alle trænere fra klubberne i FCM Klubsamarbejdet til at deltage i Store Trænerdag med efterfølgende overværelse af kamp i 3F Superligaen.

Store Trænerdag er opbygget som en workshop, hvor man selv kan gå rundt at finde inspiration ud fra forskellige tekniske- og fodboldfaglige temaer, samt oplæg omkring relevante træneremner - alt sammen leveret af instruktører og trænere fra FC Midtjylland. Dette har vi erfaring med som en vellidt kursusform, og kursusdagen er historisk en af FCM Klubsamarbejdets mange succeser.

I forlængelse af de mange input og inspirationer, sætter kursisterne sig så i bilen med kurs mod MCH Arena i Herning, hvor dagen bliver afsluttet med at overvære et opgør i 3F-Superligaen med FC Midtjylland som den ene part.

OBS: Store Trænerdag i 1. halvår 2024 var oprindeligt planlagt til afvikling søndag d. 17. marts 2024, men er udsat pga. uforudsete udfordringer med at finde kompetente instruktører. Nyt tidspunkt og sted er endnu ikke fastsat.

Du skal deltage i STORE TRÆNERDAG, hvis du som træner i en FCM samarbejdsklub ønsker at benytte muligheden for: 
- At få inspiration til træningen hjemme i klubben…
- At få en god dag sammen med andre trænere fra klubben – og møde nye mennesker...
- At få udvekslet tanker og ideer med andre trænere…
- At se en god kamp i 3F-Superligaen med FC Midtjylland som den ene part…

Hvis der skulle være spørgsmål til Store Trænerdag, er I velkomne til at kontakte Eventkoordinatorelev for FCM Klubsamarbejdet, Andreas Sørensen på aso@fcm.dk.

 

Som noget nyt afholder vi Store Trænerdag to gange i året.