TOPcenter startede i januar 2018 som et projekt, der skulle give ca. 600 U10-U12 spillere med særlige fodboldforudsætninger pr. årgang på landsplan et ekstra ugentligt træningstilbud. I projektet var angivet nogle hjørneflag, som den enkelte TOPcenter-klub skulle agere indenfor i forhold til samarbejdet med Partnerklubber, spillere, forældre og klubtrænere.

Det seneste års tid er der så blevet evalueret på projektet og pr. 1. juli overgår TOPcenteret fra at være projekt til i stedet at være i driftsregi og mens indholdet stort set forbliver det samme, så sker der ændringer omkring navnet.

Og heldigvis har DBU i samarbejde med TOPcenter-klubberne været dygtigere til at putte indhold i projektet end til at finde på et navn til det – omvendt kan man også sige, at kært barn har mange navne. For med navne som ”Aldersrelateret Trænings Koncept+ center” og ”ATK+ center U10-U12 drenge” så kan man næsten blive helt hæs, inden man er færdig med at sige navnet og det bliver ikke bedre af, hvis man også vil præcisere, hvilket specifikt center man refererer til. I FC Midtjylland kommer vi således til at betegne vores tre centre som henholdsvis ”ATK+ center HERNING” – ”ATK+ center THISTED” og ”ATK+ center SKIVE.

  • Vi har i FC Midtjylland været glade for perioden med projekt TOPcenter og hilser det kun velkomment, at det nu bliver et fast koncept. Hvis vi var glade for det de første 1½ år, så er vi kun blevet endnu gladere for det de to seneste sæsoner, hvor vi er gået fra kun at have ét TOPcenter i Herning til også at have et i henholdsvis Thisted og Skive. Det samarbejde, som vi har haft med henholdsvis Thisted FC og Skive IK omkring TOPcentrene, har været helt fantastisk, for der er gode mennesker i og omkring begge samarbejdsklubber. Med ATK+ centre i de to klubber, ser vi frem til at udbygge de gode relationer i de kommende år, fortæller Børneudviklingstræner i FCM, Jesper Sigen.

FCM Klubsamarbejdet holder fast i licenstræningen

Helt tilbage i sæson 2014/2015 søsatte vi i FCM Klubsamarbejdet i samarbejde med FS Holstebro dog et andet pilotprojekt i område 2, som sidenhen er blevet en del af vores faste koncept i alle vores geografisk inddelte områder, nemlig FCM-licenstræningen.

Denne har sidenhen givet mulighed for, at alle U10-U12 drenge, i niveauet lige under de på det givne tidspunkt allerdygtigste spillere, ligeledes har kunnet få en ugentlig ekstra træning i FCM-regi. Og det tilbud ændrer vi ikke på!!!

Og hvorfor skulle vi i grunden også gøre det? FCM-licenstræningen oplever vi nemlig mere populær end nogensinde før – og det er endda i en tid, hvor medlemstallene i fodboldklubberne i det meste af landet er dalende. En tendens, det desværre også gælder i vores samarbejdsklubber.

Alligevel har klubberne i år tilmeldt rekordmange dygtige spillere på FCM Fodboldskole. Af disse har vi tilbudt endnu flere end vi plejer en plads på et af vores tre ”ATK+ centre” og samtidig er tilmeldingen til FCM-licenstræningen i kommende sæson 5% højere end i indeværende, der ellers er et rekordår.

  • Vi er virkelig glade for den opbakning og tilslutning vi oplever til såvel ATK+ centrene som til FCM-licenstræningen. En opbakning vi sætter pris på, både hvad angår spillere og forældre, men også hvad angår vores mange samarbejdsklubber, der både er gode til at få sine dygtige U10-U12 drenge med i vores træningstilbud og som samtidig også er velvillige i forhold til at lægge faciliteter til. Sidst men ikke mindst så nyder vi også godt af, at mange dygtige klubtrænere i regionen ønsker at være med omkring FCM-licenstræningen. Det er alt sammen med til, at vi kan lykkes med tingene og samtidig så får vores samarbejdsklubber både nogle dygtigere spillere og trænere hjem til hverdagen i klubben, fortæller leder af FCM Klubsamarbejdet Tommy Jensen.

Vi glæder os også til den kommende sæson 😊