Thomas Hammelev Larsen er leder af FCM Klubsamarbejdet, og blandt hans mange gøremål rangerer besøg i samarbejdsklubberne rigtig højt.

Hans besøg hos Spjald IF forleden aften var en ekstra god oplevelse, da de første modtagere af Søren Ankersens Rejselegat skulle modtage deres anerkendelse for store indsatser i en klub i FCM Klubsamarbejdet.

”Søren Ankersen har gennem mange år været tilknyttet FC Midtjylland i forskellige funktioner”, fortæller Thomas Hammelev Larsen. ”Søren har taget initiativ til legatet, fordi han ønsker at anerkende og belønne frivilligt arbejde i forskellige dele af FCM´s organisation – herunder i FCM Klubsamarbejdet”.

Dette har udmøntet sig i oprettelsen af Søren Ankersens Rejselegat, hvor Søren Ankersen inviterer på en fodboldtur til England med stort set alt inkluderet, dvs. transport, overnatning, middag og naturligvis billet til fodboldkampen.

”Dette års tur går til Brentford, som søndag d. 19. maj tager imod Newcastle i Premier League”, fortsætter Thomas Hammelev Larsen, ”og der venter deltagerne en stor oplevelse i det vestlige London, hvor begge hold har brug for points i den benhårde konkurrence om placeringerne”.

For at komme i betragtning til Søren Ankersens Rejselegat skal en række kriterier være opfyldt:

  • Indstilling skal ske via en klub i FCM Klubsamarbejdet.
  • De indstillede personer skal have ydet en betydelig indsats for ungdomsfodbolden i klubben, eller have ydet en betydelig indsats i bestyrelser, ungdomsudvalg etc. til stor gavn for klubben.
  • De indstillede personer skal være samarbejdsvillige og vellidte, og have demonstreret en stor indsats for fællesskabet.
  • Summen af disse kriterier betyder, at legatmodtagerne ikke kun har opnået sportslige resultater, men også har bidraget positivt til fællesskabet og samarbejdet indenfor fodboldklubben.

Ingrid Andersen er FCM Klubrepræsentant for Spjald IF, og hun har indstillet Max Pedersen og Kenneth Dam som legatmodtager.

”Man kan ikke sige Spjald IF uden også at sige Max Pedersen”, fortæller Ingrid Andersen, og hun oplister nogle af de mange opgaver, som Max Pedersen enten varetager eller har varetaget – opgaver som går lige fra trænergerningen, materialemand, stævnearrangør og meget andet.

”Kenneth Dam er en rigtig klubmand”, fortsætter Ingrid Andersen. ”Kenneth har bl.a. ydet en kæmpe indsats som klubtræner, hvor især pige- og kvindefodbolden har nydt godt af Kenneths indsatser, men han er også involveret i bestyrelsesarbejdet, dommerbesætning og meget andet”.

”Vi er meget taknemmelige for at have disse to store personligheder i vores klub”, afslutter Ingrid Andersen.

Thomas Hammelev Larsen runder af: ”Max Pedersen og Kenneth Dam fra Spjald IF blev udvalgt blandt et bredt felt af super-fine indstillinger. Heldigvis bliver der lejlighed til at indstille kandidater til Søren Ankersens Rejselegat igen i foråret 2025”.