Gratis trænerkurser har været en stor succes

Deltagere fra alle områder har deltaget aktivt og været medvirkende til nogle gode trænerkurser.

I løbet af de sidste par måneder har leder af FCM Ulvetræning, Thomas Bøg Petersen, været på turné i Ulveland. Han har afholdt gratis trænerkurser i brugen af træningsprogrammerne, samt tankerne bag konceptet. Et koncept, der stadigvæk er under udvikling, og derfor har det været vigtigt at komme rundt og høre, hvad der bliver tænkt om træningsprogrammerne i regionen.

Tilmeldingen til kurserne kunne fint have været større, men for dem der deltog, var der mange interessante emner og idéer oppe at vende, for at gøre FCM Ulvetræning endnu bedre.

Kursusaftenerne bød på et oplæg omkring hele konceptet, samt mere generelt om spilleres interesse i at lære og de daglige krav/forventninger til trænere. Herefter var der en praksis sekvens på banen, hvor alle værtsklubberne har stillet med medier. Her var trænerne i centrum omkring hvilke parametre, der kan skrues på ved de forskellige øvelser for at spillerne får mest muligt ud af træningen. På den måde kan man som træner se sine spillere give den maks gas og samtidig udstråle glæde og få et læringsudbytte. Til sidst blev træningen gennemgået i de lokaler, der var stillet til rådighed af værtsklubben, mens en kop kaffe varmede gevaldigt i halsen. Der var mange gode pointer og observationer fra de vakse deltagere.

Feedback fra deltagere er guld værd
En vigtig del af kurserne var også at få feedback fra deltagerne, som står med træningsprogrammerne til dagligt. Derfor var der sat tid af til at kunne diskutere fordele og ulemper/mangler ved FCM Ulvetræning. Her kom der rigtig mange gode tanker og ideer fra deltagerne - nogle af Jeres input vil vi tage fat i for at forbedre konceptet, mens andre ideer må lade vente lidt på sig.

Værtsklubberne, medierne og deltagerne skal have stor tak for den aktive deltagelse og det store engagement. Vi er her for at lytte til Jer og gøre Jeres hverdag nemmere - sammen skaber vi en WIN-WIN.