Som enhver anden forening har FCM Klubsamarbejdet også brug for masser af frivillige, der vil være med til at gøre en forskel for børn og unge fra hele den midt- og vestjyske region. Frivillige som vil dele glæder og skuffelser med drengene og pigerne. Frivillige som vil være med til at lære børn og unge at arbejde målrettet. Frivillige som vil være med til at skabe forudsætninger for livslange venskaber. Eller kort sagt, frivillige som vil give noget til fællesskabet.

Sådanne frivillige trænere er vi i FCM Klubsamarbejdet begunstigede af at have mange af. Rigtigt mange faktisk. For med 509 U10-U12 drengespillere på TOPcenter- og i FCM-licenstræningen samt yderligere 92 FCM Pigelicensspillere, så kræver det mange voksne, der på ugentlig basis vil stille frivilligt op og gøre en forskel for de godt 600 fodboldspillere fra regionens mange samarbejdsklubber, som vi træner med i FCM Klubsamarbejdet.

- Vi har pt. deltidsansat 10 FCM-licenstrænere til licenstræningen for U10-U12 drengene. De får hjælp af 35 frivillige trænere fra FCMs samarbejdsklubber til at varetage dén træning. Samtidig har vi 21 frivillige trænere til at varetage træningen på FCM Pigelicenstræningen, så det er en ordentlig flok af frivilliges indsats, vi nyder godt af, fortæller leder af FCM Klubsamarbejdet, Tommy Jensen.

Det at have så mange frivillige, som stiller op uge efter uge, er dog ikke noget, som bare sker af sig selv, og den FCM-licensansvarlige Jesper Sigen spiller en central rolle, når der skal hverves frivillige trænere.

- Først og fremmest så er det vigtigt, at vi har nogle dygtige deltidsansatte FCM-licenstrænere, som går forrest til træning og som i det hele taget er omgængelige, og det må jeg sige, at vi har. Dernæst så handler det også om at opbygge et trænernetværk, hvilket vi har gjort igennem årene, når trænere har deltaget i diverse kurser i vores regi. Et sådant netværk gør det alt andet lige noget lettere at rekruttere frivillige, fortæller Jesper Sigen og fortsætter:

- Når vi så laver en aftale med en frivillig, så er det samtidig afgørende vigtigt for os, at den pågældende, der typisk også er frivillig træner i en samarbejdsklub, fortsætter med at træne det lokale hold i hjemmeklubben. Vi skal fastholde trænerne ude i samarbejdsklubberne, hvor de så kan tage de forhåbentlig gode ting, som de får med sig fra fx FCM-licenstræningen, med hjem og lade det sprede sig i egen klub.

Om at give og tage
I FCM Klubsamarbejdet er vi i det hele taget bevidste om, hvad det er, vi får givet af de frivillige, og derfor sætter man også en ære i at give noget tilbage til de frivillige.

- Vi forsøger hele tiden at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig træner i FCM Klubsamarbejdet. Det gør vi bl.a. ved at have udarbejdet træningsprogrammerne, så den enkelte træner ikke selv skal bruge forberedelsestid på dette. Det skal være nemt og spiseligt at være en del af træningen. Samtidig tilbyder vi også at alle frivillige trænere kan få en gratis C-licensuddannelse, som dels vil klæde dem bedre på til at træne drengene og pigerne i vores regi, men som også vil klæde dem endnu bedre til at være frivillige trænere i egen klub, fortæller Tommy Jensen, og fortsætter:

- Man kan sige, at i og med at de frivillige også får noget træningstøj at have på til træningerne, så forsøger vi på alle mulige måder at klæde dem bedst muligt på til opgaven med børnene og de unge mennesker. Samtidig så får de i Corona-fraværende tider også mulighed for at komme til Superligakampene på MCH Arena, hvilket også er med til at knytte de frivillige endnu tættere til os ligesom det giver endnu en anledning til sparring med andre fodboldtosser for den frivillige.

Fra FCM Klubsamarbejdet skal der lyde en TAK til alle frivillige trænere i FCM-licenstræningen og FCM Pigelicenstræningen. I gør en forskel!!!

Skulle du være interesseret i at blive en del af vores frivillige trænerteam eller vil evt. gerne yde andre frivillige indsatser i FCM Klubsamarbejdet, så tjek opgaverne på nedennævnte link ud, og se om det er noget for dig.

https://www.fcmklubsamarbejdet.dk/bliv-frivillig/