I fem år har der været medlemsfrafald indenfor fodbolden og i foråret 2019 var det nærmest katastrofale medlemstal, som Danmarks Idrætsforbund kunne melde ud for fodbolden i Danmark. Dette gjorde sig også gældende for fodbolden i Ulveland, hvor 3.707 medlemmer som en konsekvens af Covid-19 samlet set var forsvundet fra FCM samarbejdsklubberne.

Nu er kurven for antal medlemmer heldigvis igen knækket og med 165.984 aktive børn og voksne i Jylland er det faktisk med en 11% stigning på medlemstallet og det betyder det højeste medlemstal siden 2017.

Selvom mange fodboldspillere er vendt tilbage til de grønne arealer, så dækker medlemstilgangen på de 2.990 nye fodboldspillere i FCMs samarbejdsklubber dog ikke helt tilbagegangen i det første år med Covid-19, men fremgangen er trods alt alligevel så stor, at de 27.876 registrerede medlemmer af FCMs samarbejdsklubber er det næsthøjeste i en 5-årig periode.

Hårdt arbejde, men det har været det hele værd
Medlemsfremgangen er dog ikke kommet af sig selv. Der er virkelig blevet knoklet rundt omkring i samarbejdsklubberne. Både af trænerne og lederne, der har lavet et hav af gode og sjove tiltag for at få børnene – de unge – og ja også de vokse tilbage i klubber og foreninger.

FC Midtjylland og FCM Klubsamarbejdet besluttede, da de nedslående medlemstal blev meldt ud for et års tid siden, at vi ville være en del af løsningen på problemet. Derfor gjorde vi ved den lejlighed de alders- og niveaudelte træningsprogrammer i FCM Ulvetræning frit tilgængeligt for alle registrerede trænere i FCM samarbejdsklubberne. Hensigten var, at ingen trænere/ledere i vores samarbejdsklubber skulle bruge tid på andet end at få børnene og de unge mennesker tilbage på fodboldbanen – tilbage til fællesskabet – tilbage til samværet, smilene og kammeraterne. Så skulle vi nok planlægge den gode, sjove, udfordrende og udviklende træning til alle samarbejdsklubbernes U5-U19-spillere.

Alt sammen har det været med til, at flere nu er kommet tilbage på fodboldbanerne i regionen og det er med stor tiltro til og håb om, at endnu flere vender tilbage i det kommende år. Initiativerne i klubber og foreninger er nemlig slet ikke slut endnu og hvis man i lokalsamfundene gerne vil være en del af et stærkt fællesskab, så er fodboldklubberne nogle gode steder at lede efter et sådant.