FCM Miniakademi efterår 2019

De fleste fodboldspillere vil gerne blive endnu dygtigere. Mange vil også gerne træne mere end den ene eller de to gange om ugen, som der er mulighed for i den klub, hvor man til dagligt spiller fodbold. FCM Miniakademi kommer derfor igen til efteråret.

Tilbuddet om ekstra træning gælder for de U8-14 drenge og U10-14 piger, der brænder for fodbold og som savner lidt flere udfordringer i hverdagen end man får i egen klub. Her vil man sammen med andre dygtige spillere blive udfordret på sit potentiale med en anderledes og målrettet træning.

FCM Miniakademi udbydes som et 7 ugers træningsforløb, hvor der trænes søndag formiddag fra kl. 10.00 – 12.00. Helt præcis vil træningspassene komme til at foregå på træningsanlægget hos Ikast FC på følgende datoer:

18/8 – 25/8 – 1/9 – 8/9 – 15/9 – 29/9 – 6/10

Træningen og trænerne
Selve træningen er et nøje tilrettelagt FCM træningsforløb, hvor trænerne er fra FCM Elitefodboldskole, FC Midtjyllands TopCenter HERNING, FCM-licenstræningen, tidligere eller nuværende kursister på FCM Trænerakademi samt ikke mindst FC Midtjyllands akademispillere.

Som deltager på FCM Miniakademi vil man blive motiveret til selvtræning i både de ting, man er god til, og de ting som man stadig ikke kan. Derfor vil spillerne også fra gang til gang få fodboldlektier for.

Eksempel på et program for en dag på FCM Miniakademi
Kl. 9.45 Mødetid og omklædning for spillere.
Kl. 10.00 – 12.00 Træning.
Kl. 12.00 – 12.10 Afrunding og fælles oprydning.

Krav og forventninger til deltagerne
FCM Klubsamarbejdet har følgende forventninger til deltagerne på FCM Miniakademi:

- Man er motiveret for at lære.
- Man savner udfordring i den daglige træning i egen klub og ønsker yderligere udvikling igennem intensiveret træning.
- Man er påklædt i tøj, der matcher vejret, man træner i.
- Man medbringer egen drikkedunk til træning.
- Man behandler materialerne godt.
- Man opfører sig ordentligt overfor de øvrige deltagere og lytter til trænerne.
- Man kan koncentrere sig i al den tid træningen varer.
- Man hjælper trænerne med at rydde op efter træningen.
- Man melder i god tid afbud til skolelederen, hvis man er forhindret i at komme.
- Man husker hver gang at medbringe den bold, som man får udleveret den første træningsgang.
- Man skifter ikke klub, fordi man har været en del af FCM Miniakademi, men fortsætter med at spille i sin egen klub.

Deltagerne er forsikringsmæssigt dækket ind via egen fritids- og ulykkesforsikring.

Pris
Prisen for deltagelse i FCM Miniakademi er kr. 1.400,- pr. deltager pr. træningsforløb, der går til at dække træneromkostninger – en bold – et diplom – en FCM Klubsamarbejdet t-shirt – en børnebillet til en kamp på MCH Arena (FCM bestemmer kampen og spillerne kommer til samlet præsentation på banen iført sin t-shirt) – besøg af 1-2 FCM-spillere i forbindelse med en træning, hvorefter disse giver drengene og disses forældre et foredrag om det at være professionel fodboldspiller.

Tilmelding og niveauinddeling
Man tilmelder sig FCM Miniakademi via FCM Klubsamarbejdets hjemmeside - KLIK HER.

Der er åbnet op for tilmelding fredag den 3. maj.

Bemærk i øvrigt, at der er et max. deltagerantal - grupperne vil blive aldersopdelt:
U8-14 drenge: 5 grupper a 14 spillere
U10-14 piger: 2 grupper a 14 spillere

Det er dog ikke nødvendigvis sådan, at man altid kommer til at træne sammen med egen aldersgruppe. I grupperne kan der således være ældre eller yngre spillere end en selv, og der vil også være forskel på niveauet. Derfor vil træningen indimellem i grupperne blive niveaudelt, og andre gange vil det være sådan, at alle uanset det individuelle niveau kan træne sammen.

De mindre dygtige spillere nyder således også godt af at spille med de dygtige en gang imellem. Her ser de mange rigtige løsninger og lærer mere, end hvis de hele tiden spiller med spillere på eget niveau. Dette betyder også, at de dygtige børn på en årgang en gang imellem bør træne med endnu dygtigere børn, eventuelt fra årgangen over.

Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Spørgsmålet om niveaudeling er altså ikke et spørgsmål om enten/eller, men snarere et spørgsmål om hvornår og hvordan. Vi niveaudeler af hensyn til børnene og deres udvikling.

Deltagerne optages efter først til mølle-princippet. Betalingen af deltagergebyret skal ske ved tilmelding, og man er ikke endeligt tilmeldt, førend dette er sket.

Når man er tilmeldt, modtager man automatisk en kvittering for betalingen. Denne kvittering medbringes første gang spilleren møder op på træningstilbuddet. Af kvitteringen vil det ligeledes fremgå, hvem der er skoleleder og dennes mobilnummer.