FCM Klubsamarbejdet har for 11. gang uddelt uddannelsesprisen til en klub, der er aktiv på uddannelsesfronten.

Hvert år på repræsentantskabsmødet i FCM Klubsamarbejdet overrækkes Uddannelsesprisen, som går til en FCM samarbejdsklub, der har gjort noget specielt inden for uddannelse i løbet af sæsonen. Her vægtes både uddannelse af trænere – som man kan få via FCMs klubkurser, Store Trænerdag, FCM Trænerakademi og andre spotkurser – men også uddannelse af sine spillere, hvor bl.a. brugen af FCM Fodboldskole, FCM Pigefodboldskole, Camps samt vores træningsprogrammer i FCM Ulvetræning, vægtes højt.

Vi har desværre det seneste år måttet reducere vores antal af trænerkurser, men til gengæld har vi så opgraderet uddannelsen på spillersiden og derfor havde det vanen tro også i denne gang været svært at finde den rette modtager af Uddannelsesprisen.

Fodboldudvalget havde dog valgt dette års vinder ud fra følgende punkter:

  • På trænersiden alligevel har haft trænere med på de C-licenskurser, som vi har gennemført i FCM Klubsamarbejdet – som har haft temmelig mange trænere med på de kurser, som vi har afholdt i brugen af vores FCM Ulvetræningsprogrammer – og som også har haft tilmeldt trænere på Store Trænerdag.
  • Det var dog primært på spillersiden, man havde udnyttet de tilbud som FCM Klubsamarbejdet stiller til rådighed for at børnene kan udvikle sig.
  • Klubben har således sendt masser af drenge på FCM Fodboldskole og det endda med det resultat, at man efterfølgende både har fået spillere på et ATK+ center og at flere af klubbens spillere også er blevet tilmeldt FCM-licenstræningen i det område 4, som klubben henhører under.
  • Samtidig har klubben også tilmeldt sine pigespillere på FCM Pigefodboldskole og så er der flere helt unge spillere, som har deltaget i FCM Minilicenstræning.
  • Og spillerne i klubben elsker at blive inspireret, hvilket er tydeligt efter at flere end 30 af klubbens spillere har været tilmeldt en eller flere af vores feriecamps.

I det hele taget finder Fodboldudvalget, at det er en klub, der har noget at byde ind med og det at klubben til stadighed søger inspiration til at få endnu mere at byde ind med overfor sine medlemmer, gør, at valget alligevel gav sig selv. Prisen gik i år derfor til KLG, der virkelig er til stor inspiration for hele regionen.

Med Uddannelsesprisen følger et diplom til klubben, en blomst samt 20 fodbolde (heraf 10 originale Champions League bolde) fra FCM Klubsamarbejdet til brug i klubbens ungdomsafdeling.

Tidligere modtagere af Uddannelsesprisen:
2012: Tim GIF
2013: Grindsted GIF
2014: Sunds IF
2015: Kibæk IF
2016: Spjald IF
2017: Vinding UIF
2018: Gauerslund IF
2019: Snejbjerg SG&I
2020: Alhedens IF
2021: Hurup IF