Årets Uddannelsesklub 2021

FCM Klubsamarbejdet har for 10. gang uddelt uddannelsesprisen til en klub, der er aktiv på uddannelsesfronten.

Hvert år på repræsentantskabsmødet i FCM Klubsamarbejdet overrækkes Uddannelsesprisen, som går til en FCM samarbejdsklub, der har gjort noget specielt inden for uddannelse i løbet af sæsonen. Her vægtes både uddannelse af trænere – som man kan få via FCMs klubkurser, Store Trænerdag, FCM Trænerakademi og andre spotkurser – men også uddannelse af sine spillere, hvor bl.a. brugen af FCM Fodboldskole, FCM Pigefodboldskole, FCM Teknikmærke samt vores træningsprogrammer i FCM Ulvetræning, vægtes højt.

Det har selvsagt været rigtigt svært at få specielt trænerne afsted på kurser det seneste års tid, da det kun i meget begrænset omfang har været muligt at gennemføre kurser med de begrænsninger, der har været i samfundet. Til gengæld har der været masser af klubber, som har deltaget i uddannelsen på spillersiden og derfor var det vanen tro også denne gang været svært at finde den rette modtager af Uddannelsesprisen.

Fodboldudvalget havde dog valgt dette års vinder ud fra følgende punkter:

  • Har på trænersiden alligevel haft trænere med på de C-licenskurser, som vi har kunnet gennemføre i FCM Klubsamarbejdet.
  • Det er dog primært på spillersiden, at man har udnyttet de tilbud som FCM Klubsamarbejdet stiller til rådighed for at børnene kan udvikle sig. Klubben har således sendt masser af drenge på FCM Fodboldskole og det endda med det resultat, at man efterfølgende både har fået spillere på et ATK+ center og at flere af klubbens spillere også efterfølgende er blevet tilmeldt FCM-licenstræningen i det område som klubben henhører under.
  • Samtidig tilmelder klubben også år efter år sine pigespillere på FCM Pigefodboldskole. Det forgangne år var ingen undtagelse.
  • Og spillerne i klubben elsker at blive inspireret, hvilket blev understreget med al tydelighed, da vi i FCM Klubsamarbejdet begyndte at udarbejde individuelle træningsprogrammer med titlen ”Fra samarbejdsklub til superliga under Corona-nedlukningen. Her abonnerede virkelig mange spillere på klubben på disse træningsprogrammer og de tog udfordringerne fra Superligaspillerne op.
  • Det er samtidig også en klub, som velvilligt stiller baner og faciliteter til rådighed for FCM Fodboldskole og FCM-licenstræningen i sit område – og som om det ikke er nok, så er det en stolt klub, som da det blev en mulighed, velvilligt stillede en FCM-licenstræner til rådighed for FCM Klubsamarbejdet.

I det hele taget finder Fodboldudvalget, at det er en klub, der har noget at byde ind med og det at klubben til stadighed søger inspiration til at få endnu mere at byde ind med overfor sine medlemmer, gør, at valget alligevel gav sig selv. Prisen gik i år derfor til Hurup IF, der virkelig er til stor inspiration for hele regionen.

Tidligere modtagere af Uddannelsesprisen:
2012: Tim GIF
2013: Grindsted GIF
2014: Sunds IF
2015: Kibæk IF
2016: Spjald IF
2017: Vinding UIF
2018: Gauerslund IF
2019: Snejbjerg SG&I
2020: Alhedens IF

Med Uddannelsesprisen følger et diplom til klubben, en vingave samt 20 fodbolde fra FCM Klubsamarbejdet til brug i klubbens ungdomsafdeling.