Værd at bemærke om tilmelding

Du får en del ting ud af FCM Miniakademi, bl.a. en tur på MCH Arena

Pris
Prisen for deltagelse i FCM Miniakademi er kr. 1.400,- pr. deltager pr. træningsforløb, der går til at dække træneromkostninger – en bold – et diplom – en FCM Klubsamarbejdet t-shirt – en børnebillet til en kamp på MCH Arena (FCM bestemmer kampen og spillerne kommer til samlet præsentation på banen iført sin t-shirt) – besøg af 1-2 FCM-spillere i forbindelse med en træning, hvorefter disse giver drengene/pigerne og disses forældre et foredrag om det at være professionel fodboldspiller.

Tilmelding og niveauinddeling
Man tilmelder sig FCM Miniakademi via sitet her.

Bemærk i øvrigt, at der er et max. deltagerantal - grupperne vil blive aldersopdelt:
U8-14 drenge: 5 grupper a 14 spillere
U10-14 piger: 2 grupper a 14 spillere

Det er dog ikke nødvendigvis sådan, at man altid kommer til at træne sammen med egen aldersgruppe. I grupperne kan der således være ældre eller yngre spillere end en selv, og der vil også være forskel på niveauet. Derfor vil træningen indimellem i grupperne blive niveaudelt, og andre gange vil det være sådan, at alle uanset det individuelle niveau kan træne sammen.

De mindre dygtige spillere nyder således også godt af at spille med de dygtige en gang imellem. Her ser de mange rigtige løsninger og lærer mere, end hvis de hele tiden spiller med spillere på eget niveau. Dette betyder også, at de dygtige børn på en årgang en gang imellem bør træne med endnu dygtigere børn, eventuelt fra årgangen over.

Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Spørgsmålet om niveaudeling er altså ikke et spørgsmål om enten/eller, men snarere et spørgsmål om hvornår og hvordan. Vi niveaudeler af hensyn til børnene og deres udvikling.

Deltagerne optages efter først til mølle-princippet. Betalingen af deltagergebyret skal ske ved tilmelding, og man er ikke endeligt tilmeldt, førend dette er sket.

Når man er tilmeldt, modtager man automatisk en kvittering for betalingen. Denne kvittering medbringes første gang spilleren møder op på træningstilbuddet.