Alle medlemsklubber af FCM Klubsamarbejdet deltager automatisk på niveau A.

Vælger den enkelte samarbejdsklub rent kommercielt at forpligtige sig yderligere, vil klubben udover det beskrevne på niveau A samtidig yderligere modtage det beskrevne i kolonnen ”Tilbud til klubben” (samt det i de evt. øvrige rækker ovenover – billetterne til MCH Arena dog undtaget)