FCM-trænerinformation til FCM Pigefodboldskole

Hej FCM Pigetrænere

Hermed en lang række vigtige informationer omkring afviklingen af FCM Pigefodboldskole.

Trænerbesætning og opgaver
Vi har nu fået alle tilmeldingerne til FCM Pigefodboldskole ind. Listen med hvilke trænere, som deltager de enkelte aftener, kan ses herunder.

Det overordnede program for træningsaftenerne kan ses nedenfor.

Program for træningsaftenen
Kl. 16.30 FCM-trænere møder frem
Kl. 17.15 Senest mødetid og registrering af spillere. Herunder udlevering af overtræksveste
Kl. 17.30 Fotografering
Kl. 17.45 Træning
Kl. 19.45 Tak for i dag til spillerne
Kl. 20.00 Spisning og udtagelse

Har I spørgsmål eller kommentarer, så tag kontakt til en af undertegnede. Det er vigtigt, at vi har styr på tingene, er professionelle og giver ALLE en god oplevelse, og når vi kører efter modellen skitseret på denne side, så skal det nok gå alt sammen – og lidt til :-)

Og så lige til sidst – den næste uge bliver FED. Vi kan alle glæde os til at få den fantastiske følelse i kroppen, når vi hver eneste aften mærker, hvor STORT det er at være en del af Ulveland. Lad os give alle disse piger, forældre og trænere en FED oplevelse, når vi møder fremtidens FCM Pigespillere og fans :-)

/Lasse Dahl-Hansen - Tommy Jensen

Covid-19 hensyn og foranstaltninger

Spillerne og forældrene har fået nedenstående besked om hvilke Covid-19 hensyn og foranstaltninger, vi tager. Vi beder jer om at overholde disse, da der bliver kigget ekstra meget på, hvordan vi håndterer Covid-19. Dette er således et område, hvor FCM både kan møde stor anerkendelse for vores håndtering, men omvendt også kan få meget badwill. DERFOR vil vi gerne bede jer være VIRKELIG omhyggelige med at sætte jer ind i og overholde nedenstående:

 • Udviser jeres datter forud for FCM Fodboldskole symptomer på Covid-19, så må hun ikke møde op, og I bedes kontakte den FCM-ansvarlige med afbud.
 • Når I ankommer til FCM Pigefodboldskole, vil vi gerne, at jeres datter er omklædt hjemmefra.
 • Når I ankommer til FCM Pigefodboldskole, så beder vi én af I forældre gå med jeres datter hen til indregistreringen for at hjælpe hende og os med det. Her bedes I holde min. 1 meters afstand til andre, mens I står i kø (vær meget gerne tålmodige 😊).
 • Når indregistreringen er sket, så tager vi os af jeres datter herfra.
 • Både når træningen påbegyndes og når træningen er slut, vil FCM Pigelicenstrænerne sørge for at afspritte den enkelte deltagers hænder.
 • I er mere end velkomne til at overvære træningen, men I er ikke velkomne helt henne ved den enkelte øvelse eller i det enkelte spil. Husk dog også at holde afstand til de øvrige forældre ude på sidelinjen.

Alle disse hensyn og foranstaltninger gælder for FCM Pigefodboldskole – uanset hvilke lokale klubregler der måtte være. Vil værtsklubben gerne have endnu skarpere regler, så indretter vi os dog efter det.

Ved ankomst på FCM Pigefodboldskole

Når vi ankommer til FCM Pigefodboldskolen, sørger FCM-træneren sammen med de øvrige FCM Pigefodboldskoletrænere for følgende:

 • Opstille et bord og 2 stole til registrering af spillerne ved indgangen. Her skal spillerne/én forælder kunne stå i kø med  afstand.
 • Overtræksvestene lægges op i nummerorden og klar til udlevering.
 • Bolde, toppe og mål gøres klar (hjælpetrænere).
 • Når spillerne kommer, så sørg for at der er humør på (de er sikkert nervøse) og tjek op på alles navn, adresse, klub, telefonnummer, e-mail og fødselsdato (FCM-skolelederen medbringer en liste).
 • Udlever herefter den rigtige overtræksvest til spilleren og bed hende tage den på med det samme, så hun ikke evt. kommer til at forbytte med en anden og dermed blive forvekslet med en anden.
 • Er der spillere der ikke møder op – følg op på det (ring til spilleren). Hvis det er muligt, så giv dem evt. en chance for at møde op på en anden FCM Pigefodboldskole (tjek dette med Lasse/Tommy).

Når spilleren er blevet registreret, vises hun ud på banen, hvor der skal trænes. Her samles hun med de øvrige piger og kan løbe rundt og hygge sig med dem. Når alle pigerne er samlet, sørger FCM-træneren for at stille alle pigerne op i farve- og nummerordning og så tages et billede af alle spillere. Billederne bruges i ”Det hemmelige rum”.

Intromødet første træningsaften

Grundet Covid-19 kan vi denne gang ikke afholde intromødet den første aften. Derfor har vi i stedet klippet en film sammen, som skal klæde spillere og forældre godt på til at komme på FCM Pigefodboldskole. Spillerne og forældrene har fået tilsendt et link til denne video og er i den forbindelse blevet bedt om at se filmen igennem inden første træningsdag.

Det vil være en fordel, hvis du har gjort det samme. Du kan se den nederst på sitet her (tjek venligst at du ser videoen fra begyndelsen, da den kan være hoppet ind midt i afspilningen).

FCM-trænernes opgaver

FCM Skolelederen
FCM-skolelederen har følgende med ud til træningsaftenerne:

 • Seddel med kontaktdata på spillerne til indregistrering
 • Overtræksveste
 • Scoutinglister
 • Spritforstøver og sprit

FCM-skolelederen er ligeledes ansvarlig for at ALLE foranstaltninger og hensyn overholdes ift. Covid-19.

FCM Pigelicenstrænere
Når pigerne er registreret og har fået en overtræksvest er det FCM Pigelicenstrænernes ansvar at samle pigerne ude på træningsbanen. Her er det vigtigt at tage imod med meget åbne arme og sørge for en god stemning, idet pigerne helt sikkert er ekstra nervøse, fordi vi denne gang ikke har kunnet ”aflive” sommerfuglene i maven i forbindelse med intromødet lige inden de går på banen.

Træningen på FCM Pigefodboldskoleaftenen

Husk at der ude på banen skal noget humør på. Ros pigerne og giv dem den bedste fodboldoplevelse i deres liv (de er uanset deres niveau vores fremtidige fans). Træningsprogrammet kan du finde nedenfor.

Mens I træner, er I primært trænere og det er det, som I skal bruge tiden på (så må I notere noget på den enkelte spiller i de korte drikkepauser, der er) – ellers gør I trænere jeres notater umiddelbart efter træningen.

Det er 100 % op til FCM-træneren (Finn Akselsen og Jesper Sigen i NORD - Kristian Koch Jensen, Ole Radoor og Natasja Hauge Jørgensen i SYD) at have styr på fordelingen af spillerne, når der spilles kamp. Vi kalder før den enkelte kamp spillerne sammen og giver klare instrukser om, hvor spillerne skal spille henne i næste kamp. FCM-træneren kan benytte kampfordelingsnøglen nedenfor.

NB. Der må IKKE spilles på flere baner end der er FCM Pigetrænere/ledere til stede. Vi skal kunne se alle spillere hele tiden og ingen må have oplevelsen af, at vi ikke netop så den enkeltes gode detalje.

Når træningen/aftenen er helt slut, samles alle pigerne og FCM-skolelederen roser spillerne for indsatsen.

Link til Træningsprogram for udtagelsesaften på FCM Pigefodboldskole 2021

Link til Kampfordelingsnøgle

Efter træningen på FCM Pigefodboldskole

Selve udtagelsen

 • Det er Lasse/Tommy, der har det overordnede ansvar for udtagelsen og opstår der uenighed, er det derfor disse, der har det sidste ord.
 • Til bruttotrupperne udtages følgende antal spillere (hvis det er muligt med det antal målmænd):

U13 Piger:  15 markspillere og 3 målmænd
U12 Piger:  18 markspillere og 3 målmænd
U11 Piger:  18 markspillere og 3 målmænd

 • Når udtagelsen er foretaget, tjekker alle, hvor mange spillere, som var til stede, hvor mange der er gået videre og hvor mange, der ikke er gået videre (så der er sikkerhed for at tingene passer).

Når udtagelsen er færdig sker dette på selve aftenen

 • Lasse/Tommy skriver en kort artikel samt en kort tekst til Facebook om aftenens forløb (inkl. hvilke spillere og hvilken klub de er fra), som er udtaget til videre deltagelse.
 • Lasse/Tommy retter evt. fejl i navn, klub, fødselsdato m.m. i dokumentet med deltagerlisten (på alle spillere – også dem der ikke er gået videre, da alle skal have tilsendt en mail).
 • Ved de spillere, der er udtaget, markerer Lasse/Tommy spilleren med GRØN og der laves til sidst en optælling, hvor man tjekker op på at antallet af udtagne- og antallet af ikke-udtagne spillere stemmer overens med de tal, som man tjekkede op sammen efter udtagelsen.
 • Næste formiddag sendes en mail til alle deltagere.
Hvad gør vi, hvis spillere ikke møder op den første træningsaften?

Er der en spiller, der ikke møder op til første træningsaften, så kontaktes denne via telefon mandag aften af Tommy Jensen/Lasse Dahl-Hansen.

Fra bruttotrup til FCM Pigelicenshold

De første tre træninger

Når spillerne er udtaget, træner de tre gange i den lokale pigelicensværtsklub med det udvalgte trænerteam. Trænerne modtager også et program til disse træninger fra FCM, så vi sikrer, at der trænes det samme i begge centre.

Når I er igennem de tre træninger, skal truppen yderligere skæres ned til den trup som skal være med til resten af træningerne, FCM Pigelicensdagene samt til det eventuelle afslutningsarrangement i sommerferien.

 • Det er vigtigt, at I sikrer jer, at pigerne kan deltage til afslutningsarrangementet i weekenden 1.-3. juli 2022, idet vi ikke kan stille hold, hvis ikke alle pigerne kan deltage deri (der skal nok spilles nogle kampe).

Det foregår på samme måde som til udtagelsesaftenen, ved at I sætter jer ind i et lukket rum og går alle spillerne igennem. Straks I er færdige, sendes den endelige trup til Tommy, så den kan komme på hjemmesiden. Det er meget vigtigt, at den kommer på hjemmesiden før nogen får besked, og derfor beder vi trænerne om at henvise til hjemmesiden, også selvom de kender flere af spillerne på forhånd.

I skal på de respektive Centre i SYD og NORD og på de respektive årgange ende ud med at udtage følgende antal spillere:

Center NORD og Center SYD:
U11 Piger:  14 markspillere + 2 målmand
U12 Piger:   14 markspillere + 2 målmand
U13 Piger:   11 markspillere + 2 målmand

Mandagen efter den endelige udtagelse til Centrets Pigelicenshold modtager de udvalgte piger en mail omkring kontingentbetaling, som FCM alene tager sig af.

Træning i det videre forløb

HER SKAL INDSÆTTES INDHOLD FRA KRISTIAN!!!!!!