FCM-trænerinformation til FCM Pigefodboldskole

Hej FCM Pigetrænere

Hermed en lang række vigtige informationer omkring afviklingen af FCM Pigefodboldskole, som grundet Covid-19 ikke kører helt efter samme koncept som de sidste sæsoner (BEMÆRK, at der bl.a. ikke er noget indledende møde).

Trænerbesætning og opgaver
Vi har fået alle tilmeldingerne til FCM Pigefodboldskole ind. Listen med hvilke trænere, som deltager de enkelte aftener, kan ses herunder.

Center SYD

Dag/årgang Træner
Mandag den 7. september
Årgang 2008
 • Tommy Jensen
 • Ole Radoor
 • Kristian Koch Jensen
 • Michael Jørgensen
 • Natasha Darcy
Tirsdag den 8. september
Årgang 2009
 • Tommy Jensen
 • Ole Radoor
 • Mads Koch Jensen
 • Natasja Hauge
 • Natasha Darcy
Onsdag den 9. september
Årgang 2010/2011
 • Tommy Jensen
 • Ole Radoor
 • Camilla Gejl
 • Natasja Hauge
 • Natasha Darcy

 

Center NORD

Dag/årgang Træner
Mandag den 7. september
Årgang 2008
 • Lasse Dahl-Hansen
 • Finn Akselsen
 • Jeppe Lynge Andersen
 • Cecilie Nielsen
Tirsdag den 8. september
Årgang 2009
 • Lasse Dahl-Hansen
 • Finn Akselsen
 • Mathias Bjerregård
 • Mads Leth
Onsdag den 9. september
Årgang 2010/2011
 • Lasse Dahl-Hansen
 • Finn Akselsen
 • Christian Fyhn
 • Silje Jørgensen
 • Mathias Bjerregård
 • Mads Leth

 

Det overordnede program for træningsaftenerne kan ses nedenfor.

Program for træningsaftenen
Kl. 16.30 FCM-trænere møder frem
Kl. 17.15 Senest mødetid og registrering af spillere. Herunder udlevering af overtræksveste
Kl. 17.30 Fotografering
Kl. 17.45 Træning
Kl. 19.45 Tak for i dag til spillerne
Kl. 20.00 Spisning og udtagelse

Har I spørgsmål eller kommentarer, så tag kontakt til en af undertegnede. Det er vigtigt, at vi har styr på tingene, er professionelle og giver ALLE en god oplevelse, og når vi kører efter modellen skitseret på denne side, så skal det nok gå alt sammen – og lidt til :-)

Og så lige til sidst – den næste uge bliver FED. Vi kan alle glæde os til at få den fantastiske følelse i kroppen, når vi hver eneste aften mærker, hvor STORT det er at være en del af Ulveland. Lad os give alle disse piger, forældre og trænere en FED oplevelse, når vi møder fremtidens FCM Pigespillere og fans :-)

/Lasse Dahl-Hansen - Tommy Jensen

Covid-19 hensyn og foranstaltninger

I slutningen af FCM Pigefodboldskoleintro-filmen nederst på dette site, kan I høre, hvilke hensyn og foranstaltninger vi foretager i forbindelse med Covid-19, men helt specifikt, så gælder følgende – som vi beder Jer om at overholde, da der bliver kigget ekstra meget på, hvordan vi håndterer Covid-19. Dette er således et område, hvor FCM både kan møde stor anerkendelse for vores håndtering, men omvendt også kan få meget badwill. DERFOR vil vi gerne bede Jer være VIRKELIG omhyggelige med at sætte Jer ind i og overholde nedenstående:

 • Skulle en spiller forud for FCM Pigefodboldskole udvise symptomer på Covid-19, så har hun og hendes forældre fået besked om ikke at møde op, men om at kontakte den FCM-ansvarlige med afbud.
 • Når spilleren ankommer til FCM Pigefodboldskole, er hun omklædt hjemmefra. Der er IKKE mulighed for at bruge omklædningsfaciliteter.
 • Når spilleren ankommer til FCM Pigefodboldskole, så har vi bedt én af forældrene gå med deres pige hen til indregistreringen for at hjælpe hende og os med det. Når indregistreringen er sket, så tager vi os af spilleren herfra og sender hende ud på banen. Det er således desværre IKKE muligt for forældre at overvære træningerne. De må bruge ventetiden i bilen – med en gåtur rundt i byen – eller med en kop kaffe i klubhuset, hvis der er åbent i værtsklubben.
 • Vi vil gerne understrege, at vi allerhelst ville have, at forældrene kunne have overværet træningerne fra sidelinjen, men Corona-reglerne forhindrer dette, hvilket vi beder forældrene acceptere – uanset hvor spændende det måtte være at se med fra sidelinjen. Skulle der være forældre, som ikke helt har forstået budskabet omkring dette, bedes I sende dem venligt men bestemt væk fra træningsbanen.
 • Når spillerne indregistreres, skal der være tydelig markering med 1 meters mellemrum, når spillere/forældre venter på, at det bliver deres tur til at indregistrere pigen.
 • Når spillerne indledningsvist er blevet portrætfotograferet, tager FCM-træneren spritforstøveren og går rundt og afspritter alles hænder. Det samme gør FCM-træneren, når træningen er HELT slut (og det er kun én FCM-træner, som skal bruge spritforstøveren).
 • Forældre må gerne hente sin pige ved klubhuset efter træningen.
 • Når der er udtagelse bagefter bedes I forsøge, om ikke det er muligt at sidde med 1 meters afstand.

Alle disse hensyn og foranstaltninger gælder for FCM Pigefodboldskole – uanset hvilke lokale klubregler der måtte være. Vil værtsklubben gerne have endnu skarpere regler, så indretter vi os dog efter det.

Ved ankomst på FCM Pigefodboldskole

Når vi ankommer til FCM Pigefodboldskolen, sørger FCM-træneren sammen med de øvrige FCM Pigefodboldskoletrænere for følgende:

 • Opstille et bord og 2 stole til registrering af spillerne ved indgangen. Her skal spillerne/én forælder kunne stå i kø med 1 meters afstand.
 • Overtræksvestene lægges op i nummerorden og klar til udlevering.
 • Bolde, toppe og mål gøres klar (hjælpetrænere).
 • Når spillerne kommer, så sørg for at der er humør på (de er sikkert nervøse) og tjek op på alles navn, adresse, klub, telefonnummer, e-mail og fødselsdato (FCM-skolelederen medbringer en liste).
 • Udlever herefter den rigtige overtræksvest til spilleren og bed hende tage den på med det samme, så hun ikke evt. kommer til at forbytte med en anden og dermed blive forvekslet med en anden.
 • Er der spillere der ikke møder op – følg op på det (ring til spilleren). Hvis det er muligt, så giv dem evt. en chance for at møde op på en anden FCM Pigefodboldskole (tjek dette med Lasse/Tommy).
 • Vi har gode erfaringer med at tage et foto af den enkelte spiller, som vi kan bruge under gennemgangen i forbindelse med den efterfølgende udtagelse. FCM skolelederen medbringer en pc samt et kamera med SD-kort og så tages der inden træningen et billede af alle spillere (i nummerorden og iført den overtræksvest, spilleren har fået udleveret ved ankomsten).
Intromødet første træningsaften

Grundet Covid-19 kan vi denne gang ikke afholde intromødet den første aften. Derfor har vi i stedet klippet en film sammen, som skal klæde spillere og forældre godt på til at komme på FCM Pigefodboldskole. Spillerne og forældrene har fået tilsendt et link til denne video og er i den forbindelse blevet bedt om at se filmen igennem inden første træningsdag.

Det vil være en fordel, hvis du har gjort det samme. Du kan se den nederst på sitet her.

FCM-trænernes opgaver

FCM Skolelederen
FCM-skolelederen har følgende med ud til træningsaftenerne:

 • Seddel med kontaktdata på spillerne til indregistrering
 • Overtræksveste
 • Scoutinglister
 • Spritforstøver og sprit

FCM-skolelederen er ligeledes ansvarlig for at ALLE foranstaltninger og hensyn overholdes ift. Covid-19.

FCM Pigelicenstrænere
Når pigerne er registreret og har fået en overtræksvest er det FCM Pigelicenstrænernes ansvar at samle pigerne i de respektive træningsgrupper ude på træningsbanen. Her er det vigtigt at tage imod med meget åbne arme og sørge for en god stemning, idet pigerne helt sikkert er ekstra nervøse, fordi vi denne gang ikke har kunnet ”aflive” sommerfuglene i maven i forbindelse med intromødet lige inden de går på banen.

Træningen

Husk at der ude på banen skal noget humør på. Ros pigerne og giv dem den bedste fodboldoplevelse i deres liv (de er uanset deres niveau vores fremtidige fans). Træningsprogrammet kan du finde nedenfor.

Mens I træner, er I primært trænere og det er det, som I skal bruge tiden på (så må I notere noget på den enkelte spiller i de korte drikkepauser, der er) – ellers gør I trænere Jeres notater umiddelbart efter træningen.

Det er 100 % op til FCM-træneren (Ole og Finn) at have styr på fordelingen af spillerne, når der spilles kamp. Vi kalder før den enkelte kamp spillerne sammen og giver klare instrukser om, hvor spillerne skal spille henne i næste kamp. FCM-træneren kan benytte kampfordelingsnøglen nedenfor.

NB. Der må IKKE spilles på flere baner end der er FCM Pigetrænere/ledere til stede. Vi skal kunne se alle spillere hele tiden og ingen må have oplevelsen af, at vi ikke netop så den enkeltes gode detalje.

Når træningen/aftenen er helt slut, samles alle pigerne og FCM-skolelederen roser spillerne for indsatsen.

Link til Træningsprogram for udtagelsesaften på FCM Pigefodboldskole 2020

Link til Kampfordelingsnøgle

Efter træningen

Selve udtagelsen

 • Det er Lasse/Tommy, der har det overordnede ansvar for udtagelsen og opstår der uenighed, er det derfor disse, der har det sidste ord.
 • Til bruttotrupperne udtages følgende antal spillere (hvis det er muligt med det antal målmænd):

U13 Piger:  15 markspillere og 3 målmænd
U12 Piger:  18 markspillere og 3 målmænd
U11 Piger:  18 markspillere og 3 målmænd

 • Når udtagelsen er foretaget, tjekker alle, hvor mange spillere, som var til stede, hvor mange der er gået videre og hvor mange, der ikke er gået videre (så der er sikkerhed for at tingene passer).

Når udtagelsen er færdig sker dette på selve aftenen

 • Lasse/Tommy skriver en kort artikel samt en kort tekst til Facebook om aftenens forløb (inkl. hvilke spillere og hvilken klub de er fra), som er udtaget til videre deltagelse.
 • Lasse/Tommy retter evt. fejl i navn, klub, fødselsdato m.m. i dokumentet med deltagerlisten (på alle spillere – også dem der ikke er gået videre, da alle skal have tilsendt en mail).
 • Ved de spillere, der er udtaget, markerer Lasse/Tommy spilleren med GRØN og der laves til sidst en optælling, hvor man tjekker op på at antallet af udtagne- og antallet af ikke-udtagne spillere stemmer overens med de tal, som man tjekkede op sammen efter udtagelsen.
 • Næste formiddag sendes en mail til alle deltagere.
Hvad gør vi, hvis spillere ikke møder op den første træningsaften?

Er der en spiller, der ikke møder op til første træningsaften, så kontaktes denne via telefon mandag aften af Tommy Jensen/Lasse Dahl-Hansen.

Fra Bruttotrup til FCM Pigelicenshold

De første tre træninger

Når spillerne er udtaget, træner de tre gange i den lokale pigelicensværtsklub med det udvalgte trænerteam. Trænerne modtager også et program til disse træninger fra FCM, så vi sikrer, at der trænes det samme i begge centre.

Når I er igennem de tre træninger, skal truppen yderligere skæres ned til den trup som skal være med til resten af træningerne, FCM Pigelicensdagene samt til BIF-CUP i Brande i sommerferien.

 • Det er vigtigt, at I sikrer Jer, at pigerne kan deltage til BIF-CUP sidst på sæsonen, idet vi ikke kan stille hold, hvis ikke alle pigerne kan deltage til stævnet.

Det foregår på samme måde som til udtagelsesaftenen, ved at I sætter Jer ind i et lukket rum og går alle spillerne igennem. Straks I er færdige, sendes den endelige trup til Tommy, så den kan komme på hjemmesiden. Det er meget vigtigt, at den kommer på hjemmesiden før nogen får besked, og derfor beder vi trænerne om at henvise til hjemmesiden, også selvom de kender flere af spillerne på forhånd.

I skal på de respektive Centre i SYD og NORD og på de respektive årgange ende ud med at udtage følgende antal spillere:

Center NORD og Center SYD:
U11 Piger:  14 markspillere + 2 målmand
U12 Piger:   14 markspillere + 2 målmand
U13 Piger:   11 markspillere + 2 målmand

Mandagen efter den endelige udtagelse til Centrets Pigelicenshold modtager de udvalgte piger en mail omkring kontingentbetaling, som FCM alene tager sig af.