FCM-trænerinformation til FCM U10 Fodboldskole

Hej FCM-trænere og -ledere

Hermed en lang række vigtige informationer omkring afviklingen af FCM U10 Fodboldskole, som grundet Covid-19 fortsat ikke kører helt efter samme koncept som tidligere sæsoner, men hvor vi trods alt fortsat IKKE udtager spillere, men i stedet NIVEAUDELER ud fra to træningsaftener og et FCM Fodboldskolestævne (BEMÆRK, at der bl.a. ikke er noget indledende møde).

Trænerbesætning og opgaver
Vi har nu fået alle tilmeldingerne til FCM Fodboldskole ind. Listen med hvilke trænere, som deltager de enkelte aftener, er vedhæftet her.

Trænerfordelingsliste: Trænerbesætning FCM U10 Fodboldskole 2021 til FCM-trænere

Det overordnede program for træningsaftenerne kan ses nedenfor.

Program for 1. træningsaften
Kl. 16.30 FCM-trænere møder frem
Kl. 17.15 Senest mødetid til registrering for spillere. Herunder udlevering af overtræksveste samt fotografering
Kl. 17.45 Træning
Kl. 19.15 Tak for i dag til spillerne
Kl. 19.30 Trænerteamet evaluerer spillerne i ”Det hemmelige rum”

Program for 2. træningsaften
Kl. 16.45 FCM-trænere møder frem
Kl. 17.15 Mødetid for spillere og udlevering af overtræksveste
Kl. 17.30 Træning
Kl. 19.00 Udlevering af Fodboldskole t-shirts til spillerne
Kl. 19.20 Tak for i dag til spillerne
Kl. 19.20 Trænerteamet evaluerer spillerne i ”Det hemmelige rum”

Har I spørgsmål eller kommentarer, så tag kontakt til en af undertegnede. Det er vigtigt, at vi har styr på tingene, er professionelle og giver ALLE en god oplevelse, og når vi kører efter modellen skitseret på denne side, så skal det nok gå alt sammen – og lidt til :-)

Og så lige til sidst – den næste uge bliver FED. Vi kan alle glæde os til at få den fantastiske følelse i kroppen, når vi mærker, hvor STORT det er at være en del af Ulveland. Lad os give alle disse drenge, forældre og trænere en FED oplevelse, når vi møder fremtidens FCM-spillere og fans :-)

/Jesper Sigen - Lasse Dahl-Hansen - Tommy Jensen

Covid-19 hensyn og foranstaltninger

Spillerne og forældrene har fået nedenstående besked om hvilke Covid-19 hensyn og foranstaltninger, vi tager. Vi beder jer om at overholde disse, da der bliver kigget ekstra meget på, hvordan vi håndterer Covid-19. Dette er således et område, hvor FCM både kan møde stor anerkendelse for vores håndtering, men omvendt også kan få meget badwill. DERFOR vil vi gerne bede jer være VIRKELIG omhyggelige med at sætte jer ind i og overholde nedenstående:

 • Udviser jeres dreng forud for FCM Fodboldskole symptomer på Covid-19, så må han ikke møde op, og I bedes kontakte FCM-licenstræneren i jeres område med afbud. I kan finde kontaktdata på denne nedenfor.
 • Når I ankommer til FCM Fodboldskole, vil vi gerne, at jeres dreng er omklædt hjemmefra.
 • Når I ankommer til FCM Fodboldskole, så beder vi én af I forældre gå med jeres dreng hen til indregistreringen for at hjælpe ham og os med det. Her bedes I holde min. 1 meters afstand til andre, mens I står i kø (vær meget gerne tålmodige 😊).
 • Når indregistreringen er sket, så tager vi os af jeres dreng herfra.
 • Både når træningen påbegyndes og når træningen er slut, vil FCM-licenstræneren sørge for at afspritte den enkelte deltagers hænder.
 • I er mere end velkomne til at overvære træningen, men I er ikke velkomne helt henne ved den enkelte øvelse eller i det enkelte spil. Husk dog også at holde afstand til de øvrige forældre ude på sidelinjen.

Alle disse hensyn og foranstaltninger gælder for FCM Fodboldskole – uanset hvilke lokale klubregler der måtte være. Vi forbeholder os ligeledes retten til at skærpe Covid-19 hensynene yderligere, hvis det bliver nødvendigt.

Ved ankomst på FCM Fodboldskole

Når vi ankommer til FCM Fodboldskolen, sørger FCM-skolelederen, FCM-licenstræneren sammen med de øvrige FCM-trænere og hjælpetrænerne fra værtsklubben for følgende:

 • Opstille et bord og 2 stole til registrering af spillerne ved indgangen. Her skal spillerne/én forælder kunne stå i kø med 1 meters afstand.
 • Overtræksvestene lægges op i nummerorden og klar til udlevering.
 • Bolde, toppe og mål gøres klar (hjælpetrænere).
 • Når spillerne kommer, så sørg for at der er humør på (de er sikkert nervøse) og tjek op på alles navn, adresse, klub, telefonnummer, e-mail og fødselsdato (FCM-licenstræneren medbringer en liste). BEMÆRK, at det er afgørende vigtigt at få noteret e-mailadressen rigtigt, da det er ad den vej, den videre kommunikation kommer til at foregå. Det er dog MINDST lige så vigtigt, at fødselsdatoen noteres korrekt, da vi senere i forløbet er afhængige af en 50/50-fordeling af spillere fra 1.- og 2. halvår på ATK+ centrene.
 • Udlever herefter den rigtige overtræksvest til spilleren (kunne med fordel være trænerassistenterne fra den lokale klub) og bed ham tage den på med det samme, så han ikke evt. kommer til at forbytte med en anden og dermed blive forvekslet med en anden.

Når spilleren er blevet registreret, vises han ud på banen, hvor der skal trænes. Her samles han med de øvrige drenge og kan løbe rundt og hygge sig med dem. Når alle drengene er samlet, sørger FCM-licenstræneren for at stille alle drengene op i farve- og nummerordning og så tages et billede af alle spillere. Billederne bruges i ”Det hemmelige rum”.

Intromødet første træningsaften

Grundet Covid-19 har vi heller ikke denne gang valgt at afholde intromødet den første aften. Vi har i stedet klippet en film sammen, som skal klæde spillere og forældre godt på til at komme på FCM Fodboldskole. Spillerne og forældrene har fået tilsendt et link til denne video og er i den forbindelse blevet bedt om at se filmen igennem inden første træningsdag.

Det vil være en fordel, hvis du har gjort det samme. Du kan se den nederst på sitet her.

FCM-trænernes opgaver

FCM Skolelederen
FCM-skolelederen afhenter i perioden torsdag den 26. august til mandag den 30. august (dog ikke i weekenden) følgende på FCM Klubsamarbejdets kontor på MCH Arena:

 • Overtræksveste
 • FCM Fodboldskole t-shirts
 • Spritforstøver og sprit

FCM-skolelederen er ligeledes mandag ansvarlig for at ALLE foranstaltninger og hensyn overholdes ift. Covid-19 og så er det vigtigt, at denne spiller en aktiv rolle for at få drengene til at smile, når de ankommer.

FCM-licenstræneren
FCM-licenstræneren bedes senest onsdag den 25. august kontakte skolelederen fra værtsklubben og endnu engang gennemgå tjeklisten for, hvad de skal stå klar med. FCM-licenstræneren bedes endvidere sørge for at de lokale hjælpetrænere sættes ind i træningsprogrammet for de indledende fodboldskoleaftener (giv dem et kald - kontaktdata tilsendes i særskilt mail).

FCM-licenstræneren er ligeledes onsdag ansvarlig for at ALLE foranstaltninger og hensyn overholdes ift. Covid-19.

Øvrige FCM-trænere
Når drengene er registreret og har fået en overtræksvest er det FCM-trænernes ansvar at samle drengene i de respektive træningsgrupper ude på træningsbanen. Her er det vigtigt at tage imod med meget åbne arme og sørge for en god stemning, idet drengene helt sikkert er ekstra nervøse, fordi vi denne gang ikke har kunnet ”aflive” sommerfuglene i maven i forbindelse med intromødet lige inden de går på banen.

Alle
Tidligere har vi fået kritik for ikke at inddrage trænerassistenterne fra værtsklubben i træningen (fx stod de mange steder blot og kiggede på træningen eller havde ikke fået udleveret scoutinglister før træningen). Det skal vi have rettet op på, så sørg for at få disse fordelt ud på træningsgrupperne og sørg for at inddrage dem i træningen, så de føler sig værdsatte og vigtige.

Træningen

Husk at der ude på banen skal noget humør på. Ros drengene og giv dem den bedste fodboldoplevelse i deres liv (de er uanset deres niveau vores fremtidige fans). Træningsprogrammerne kan du finde nedenfor.

Mens I træner, er I primært trænere og det er det, som I skal bruge tiden på (så må I notere noget på den enkelte spiller i de korte drikkepauser, der er) – ellers gør I trænere Jeres notater umiddelbart efter træningen.

Det er 100 % op til FCM-licenstræneren at have styr på fordelingen af spillerne, når der spilles kamp. Vi kalder før den enkelte kamp spillerne sammen og giver klare instrukser om, hvor spillerne skal spille henne i næste kamp. FCM-licenstræneren kan benytte kampfordelingsnøglen nedenfor.

NB. Der må IKKE spilles på flere baner end der er FCM trænere/ledere til stede. Vi skal kunne se alle spillere hele tiden og ingen må have oplevelsen af, at vi ikke netop så den enkeltes gode detalje.

Når træningen/aftenen er helt slut, samles alle drengene og FCM-skolelederen roser spillerne for indsatsen.

Træningsprogram og planlægning

FCM Fodboldskoletræning mandag

FCM Fodboldskoletræning onsdag

Kampfordelingsnøgle

Deltagerantal, overtræksveste og scoutinglister

Nedenfor kan I se, hvor mange spillere, der er tilmeldt i de respektive områder. Endvidere kan FCM-licenstræneren se, hvilke farver veste der skal bruges i områderne, samt hvor mange træningsgrupper spillerne skal inddeles i. Disse oplysninger skal FCM-licenstræneren bruge til at udfylde scoutinglisterne (navn, klub, fødselsdato) i de respektive farver og herefter medbringe disse til træningsaftenerne (i 10 eksemplarer).

Når træningsgrupperne laves, må der max. være 20 spillere pr. træningsgruppe, hvor FCM-licenstræneren og de øvrige FCM-trænere er ansvarlig for hver sin gruppe.

Sørg i forbindelse med gruppeinddelingen for at få spredt deltagerne fra de enkelte klubber ud i grupperne, så ingen grupper kommer til at være overrepræsenteret af én klub. Der tilsendes de respektive FCM-licenstrænere en mail med data på deltagerne i de respektive områder.

Område

Årgang 2012

 
Markspillere Antal træningsgrupper Målmænd Overtræksveste

1

26

2

4

Blå – hvid

2

18

2

3

Hvid – orange

3

24

2

3

Hvid – blå

4

41

3

4

Pink – gul – grøn

5

29

2

5

Rød – gul

6

25

2

3

Pink – hvid

7

26

2

2

Grøn – blå

I alt

189

24

Målmænd:

Blå – grøn

 

Scoutinglister til brug for FCM-licenstrænere: Scoutingliste

Efter træningen mandag bedes FCM-licenstræneren tage overtræksvestene med sig hjem og sørge for at vaske/tørre dem til onsdagstræningen. Når træningen er overstået onsdag, bedes nedenstående tage overtræksvestene og spritforstøverne med til Herning, hvor de torsdag bedes afleveres på FCM Klubsamarbejdets kontor på MCH Arena, så vi kan få alle veste vasket og klargjort til FCM Pigefodboldskole ugen efter (eller onsdag aften privat hos Jesper Sigen på Køgevej 21, 7400 Herning).

Følgende tager overtræksvestene og spritforstøverne med retur efter træningen onsdag:

Område 1: Nicolai Sørensen afleverer dem hjemme hos Daniel Kristensen, som afleverer dem på Klubsamarbejdets kontor torsdag

Område 2: Thomas Kristensen afleverer hos Jesper Sigen onsdag aften

Område 3: Kenneth Vonsild

Område 4: Jesper Sigen

Område 5: Lasse Dahl-Hansen

Område 6: Jimmy Nørgaard afleverer den hjemme hos John Dyring, som afleverer dem på Klubsamarbejdets kontor torsdag

Område 7: Thomas Bøg Petersen afleverer hos Jesper Sigen onsdag aften

Målmænd: Lars Poulsen afleverer hos Jesper Sigen onsdag aften

Hvad gør vi, hvis spillere ikke møder op den første træningsaften?

Er der en spiller, der ikke møder op til første træningsaften, så kontaktes denne via telefon mandag aften efter træningen for at høre, om denne dukker op til den 2. træning eller om han alligevel ikke skal deltage i FCM Fodboldskole. Skal drengen frameldes giver FCM-licenstræneren (mandag aften) besked til Lasse Dahl-Hansen.

Hvordan afleverer vi t-shirt til alle drengene om onsdagen?

Efter afslutning på den 2. træning bedes I udlevere FCM Fodboldskole t-shirts på nedenstående vis, så vi sikrer, at det foregår på korrekt Covid-19-manér:

 • Stil alle spillerne op i en række efter størrelse og del derefter rækken i to. Dette SKAL ske ude på banen, hvor forældrene IKKE er til stede, idet vi så undgår at forsamle for mange på samme sted.
 • Der er 2 forskellige t-shirt størrelser (9-11 år og 12-14 år), så hvis I kan dele rækken, så dem I tror, skal have den lille størrelse står i én kø ved de små trøjer, og dem som I skønner, skal have den største størrelse, står i en anden kø ved den største størrelse, så skulle det kunne gå hurtigt.
 • FCM-trænerne og de lokale trænerassistenter hjælpes om, at spillerne får prøvet og fundet den rigtige størrelse.
 • Når spilleren har fået sin trøje, går han forbi FCM-licenstræneren, som står med en liste, hvor han kan notere, hvilken spiller som har fået hvilket nummer på sin FCM Fodboldskole t-shirt.
 • FCM-licenstræneren renskriver listen og sender denne til LDH@fcm.dk.

Skema til registrering af FCM Fodboldskole t-shirts: Numre på spillere til FCM Fodboldskolestævner

Niveaudeling til FCM Fodboldskolestævne

Procedure omkring niveaudeling på FCM Fodboldskole

Første aften på FCM Fodboldskole

 • Efter træningsaftenen afleverer FCM-trænerne og assistenttrænerne fra værtsklubberne sine observationer på den enkelte spiller til FCM-licenstræneren. Dette gøres både mundtligt og med sine notater i et møde i ”Det hemmelige rum”. Det er vigtigt, at der er fortrolighed om snakkene og at intet slipper ud derfra. FCM-licenstræneren bedes gemme disse notater resten af sæsonen i tilfælde af, at Jesper Sigen senere hen får brug for yderligere oplysninger omkring en eller flere spillere.
 • Portrætbillederne kan bruges i denne forbindelse (de skal ikke længere sendes til Klubsamarbejdet).
 • Når træningsaftenen er færdig, tager FCM-licenstræneren hjem og sender en mail til Lasse Dahl-Hansen på LDH@fcm.dk, hvori der skrives:

- Retter evt. fejl i navn, klub, fødselsdato m.m. på alle spillere i tilsendt dokument.

- Er der spillere, som alligevel ikke mødte op til FCM Fodboldskoletræningen og som heller ikke kommer med i træning nr. 2 eller FCM Fodboldskolestævnet, så SKAL I skrive dette særskilt i selve mailen.

- Disse opgaver SKAL løses inden FCM-licenstræneren går i seng.

Anden aften på FCM Fodboldskole

 • Spillerne træner i samme grupper som den første aften og skal således også have den samme overtræksvest på.
 • Efter træningsaftenen udleveres en FCM Fodboldskole t-shirt til alle områdets spillere og FCM-licenstræneren noterer ned, hvilke spillere, som får hvilke numre. Se procedure for dette under punktet ”Hvordan afleverer vi t-shirt til alle drengene om onsdagen?” Skemaet sendes herefter samme aften til Lasse Dahl-Hansen på LDH@fcm.dk.
 • Efter træningen og trøjeudleveringen sætter FCM-licenstræneren, FCM-trænerne som er til stede denne aften samt de lokale trænerassistenter sig ind i ”Det hemmelige rum” og laver den endelige niveaudeling af områdets spillere på årgangen. Niveaudelingen skal bruges så vi kan spille med niveaudelte hold til FCM Fodboldskolestævnerne og skal foregå således:
 • Spillerne skal inddeles i 2 niveaudelte grupper. Antallet af hold/spillere i de respektive grupper afhænger af det samlede antal tilmeldte. Fordelingen af spillerne på de respektive niveauer er:
Område

Antal hold på niveau 1

Antal hold på niveau 2

Antal spillere på holdene på niveau 1

Antal spillere på holdene på niveau 2

1

0

3

0

9 + 8 + 8

2

1

1

9

9

3

2

1

8 + 8

8

4

3

2

8 + 8 + 8

8 + 9

5

2

2

8 + 7

7 + 7

6

0

3

0

8 + 8 + 9

7

0

3

0

9 + 9 + 8

Målmænd

8

16

 

NB.

 • På niveau 1 SKAL der laves en 50/50-fordeling af spillerne fra 1.- og 2. halvår.
 • Er der 2 eller flere hold fra et område på et niveau, skal de respektive hold laves sportsligt lige stærke.
 • Målmænd fra område 1, 6 og 7 skal deltage i FCM Fodboldskolestævne på niveau 2.
 • Niveaudelingen sendes samme aften til Lasse Dahl-Hansen på LDH@fcm.dk.
 • Det er FCM-licenstræneren, der efter den 2. træning har det overordnede ansvar for denne opgave, og derfor også ham, der har det sidste ord.
 • Det er vigtigt, at der er fortrolighed om snakkene og at intet slipper ud derfra.