Legenderne i FCM klubsamarbejdet

For at blive æresmedlem kræver det, at man har ydet en unik og uselvisk indsats til fordel for hele foreningen igennem en årrække...

Jørn Sørensen (pr. 25. september 2010)
 • Han er en person, som har været med fra starten
 • Han var på daværende tidspunkt, den som havde siddet længst tid i bestyrelsen (næsten 10 år)
 • Han er den eneste person, som har været både menigt bestyrelsesmedlem, formand for bestyrelsen og repræsentant i FC Midtjyllands bestyrelse
 • Han har sørget for, at FCM Klubsamarbejdet er blevet hørt i FC Midtjyllands bestyrelse
 • Han har leveret en solid og stor indsats især omkring opstarten af det kommercielle samarbejde, som havde hans store interesse
 • Han har altid været god for et godt grin og lille historie

Morten Smed (pr. 30. september 2010)
 • Morten Smed har i mange år har sat sit store præg på FCM Klubsamarbejdet.
 • Han har været med fra det ”gamle” FS MidtVest til det nye FCM Klubsamarbejdet...
 • Han kommer fra en klub, som har været med i samarbejdet helt fra starten...
 • Han har været valgt ind i den tidligere bestyrelse i mange år, og har været formand for samarbejdet i ca. 5 år...
 • Han er en mand som har sine meninger, og kæmper for at alle skal ses og høres...
 • Han har udviklet sig sammen med samarbejdet, og har sikkert ført foreningen frem til mange succeser...
 • Selv efter at han er trådt ud at bestyrelsen, så følger han meget aktivt med, og er hurtig på tasterne, hvis han mener, at der er noget, han mener, vi skal vide...
 • Han har sideløbende med hans indsats for FCM Klubsamarbejdet, leveret en kæmpe indsats hjemme i sin egen klub og været med til at sætte samarbejdet på kortet i det område, der geografisk ligger længst væk fra Herning og Ikast...

Kent Falkenvig (pr. 28. august 2011)
 • Han var tilbage i 1998 den ene af to stiftere af FCM Klubsamarbejdet.
 • Han var i flere år i spidsen for samarbejdet, og har grundlæggende bygget soklen til alt hvad vi i dag stadig står for i samarbejdet.
  - Klubberne skal behandle hinanden ordentligt.
  - FCM skal kun hente spillere i dialog med samarbejdsklubberne.
  - Samarbejdsklubberne skal have tilbud om oplevelser til børn og uddannelsestilbud til trænere.
  - Vi skal forsøge at skabe en fælles opbakning til FC Midtjylland i et stort geografisk område ved at være synlige ude i klubberne, og give klubberne tilbud man næsten ikke kan sige nej til.

Man kan også sige det på en anden måde: Samarbejde er den eneste vej frem for et stærkt fodboldhold i front for hele regionen. Den gang i 1998 var de tanker – som bl.a. blev skabt af Kent Falkenvig – absolut noget som skabte stor diskussion ude i klubberne. Kunne man nu stole på Ikast FS og senere FC Midtjylland? Hvordan skulle så mange klubber kunne arbejde sammen? Og mange mange andre ting, som var nyt i dansk fodbold i forhold til at breddeklubber skulle arbejde sammen med en dansk topklub. Men den fremsynede mands ide har vist sig at holde vand.

Det tredje æresmedlem i FCM Klubsamarbejdet har mange gange været forud for sin tid – og hans ideer og forslag har ofte mødt skepsis hos mange, når de blev fremført. Men år senere har hans forslag været det mest naturlige i vores daglige arbejde med fodbold.

Vi – i FCM Klubsamarbejdet – er glade for, at vi nyder godt af en af de mange ideer som Kent Falkenvig har skabt. En ide som i dag findes i alle topklubber – men som er skabt og startet i Ikast FS og senere videreført i FC Midtjylland.

Claus Steinlein (pr. 23. september 2012)
 • Han har gjort noget helt specielt for det samarbejde, som vi alle er en del af.
 • Han har været med helt fra starten, og har om nogen sat sine aftryk i den klub, som han stadig arbejder for – næsten døgnet rundt.
 • Han har været med til at lægge alle de sten som FCM Klubsamarbejdet stadig bygger på – og han har gjort det med en ret så kraftig cement, som ikke lige sådan lader sig skille af igen.
 • Hans indsats for FS MidtVest og senere FCM Klubsamarbejdet har været ganske enestående. Claus ved, hvor meget de mange samarbejdsklubber i FCM Klubsamarbejdet betyder for klubben på heden.
 • Vi er mange, der skylder Claus en kæmpe tak for hans mangeårige arbejde for samarbejdet. Hans egenskab til at få det bedste ud af folk, skabe nye ideer – via sine kreative evner - og ikke mindst lade folkene omkring sig føre dem ud i verden med 100 % opbakning – både hvis det går godt og hvis det går mindre godt – det må man beundre ham dybt for i en til tiden meget kynisk og hurtig dømmende fodboldverden.
 • Claus er med til at gøre fodbold menneskelig – og han har været med til at bygge vores helt unikke FCM Klubsamarbejde op fra grunden og grundlægge mange af de værdier, som vi stadig værner om i dag.

Jørgen Lind (pr. 2. marts 2013)

Han har besøgt langt de fleste klubber i FCM Klubsamarbejdet, og der er ingen tvivl om, at Jørgen Lind har et rigtigt ulvehjerte. I 12 år har han været en del af FCM Klubsamarbejdet, og siden 2006 har han været bestyrelsesformand for Klubsamarbejdet.

Men da 2012 skiftede til 2013 valgte han at sige stop. Det betød et farvel til den klub og de mange mennesker, som har været en stor del af Jørgen Linds liv igennem de seneste 12 år.

Uden Jørgen havde vi ikke haft et så stærkt FCM Klubsamarbejdet, som vi har. FCM Klubsamarbejdet fremstod, da han forlod FCM Klubsamarbejdet, som Danmarks største og bedste klubsamarbejde. Det kan vi i høj grad takke Jørgen Lind for.

Det at kåre et æresmedlem er noget helt specielt, og som sådan ikke noget, som vil ske ret tit, men med begrundelse i, det mangeårige- og fuldstændigt enestående arbejde, som Jørgen Lind har ydet for FC Midtjylland og FCM Klubsamarbejdet, blev han pr. 2. marts 2013 hædret med et æresmedlemsskab af FCM Klubsamarbejdet.

Torben Kølbæk (pr. 20. september 2015)

Torben Kølbæk var igennem mere end 12 år en del af FC Midtjylland og hvad mange sikkert ikke ved, er, at én af hovedgrundene til, at Torben i sin tid lod sig overtale til at bevæge sig ind i en fodboldverden, som han selv siger, han ikke havde forstand på, var et landkort med ca. 40 knappenåle.

Dét landkort hænger den dag i dag på FCM Klubsamarbejdets kontor og siden da, er der kommet flere knappenåle til – én for hver FCM samarbejdsklub. Igennem alle 12 år gjorde Torben en kæmpe indsats for at gøre FC Midtjylland til HELE regionens hold – uanset om det har været i fodbold eller i håndbold. Han har bl.a. arrangeret 4 regionale fester i København i forbindelse med fodboldpokalfinaler – været bagmand til en lang række af Klubsamarbejdets aktiviteter på MCH Arena, som vi den dag i dag stadig nyder godt af – han var en af drivkræfterne, da vores forening blev ændret fra FS MidtVest til at hedde FCM Klubsamarbejdet – en af drivkræfterne omkring at få gang i FCM Klubsamarbejdet Håndbold – og så banker hans hjerte for regionen og FCM Klubsamarbejdet i dag stadig bag hans skrivebord hos MCH.

Torben er med andre ord – selv om han ikke altid har stået forrest, når succeserne er blevet høstet – en af drivkræfterne bag det FCM Klubsamarbejde, som vi har i dag. Han er en ulv, en fighter og en ener. En mand som vi skylder meget i forhold til, at vi i dag kan være en del af Danmarks førende klubsamarbejde.

Johnny Rune (pr. 18. marts 2018)

Johnny Rune var den anden person, som stod fader til det daværende FS MidtVest i 1998. Både den gang og siden hen har han spillet en hovedrolle i udviklingen af dansk fodbold.

Johnny Rune skabte sammen med Kent Falkenvig i FS MidtVest ikke alene en fodboldforening, som viste sig at fungere i Midt- og Vestjylland. Den fremsynede ide, har vist sig at holde så meget vand, at ikke alene er FCM Klubsamarbejdet i dag Danmarks største og stærkeste samarbejde, det er også en ide, som alle andre eliteklubber siden har forsøgt kopieret efter bedste evne.

Johnny er ikke den, der siden stiftelsen har stået forrest, når talen er faldet på FCM Klubsamarbejdet. Men det er ikke lig med, at det ikke ligger hans hjerte nært. For selvom han ikke blander sig i det daglige arbejde, så følger han med i baggrunden og er klar til at gå på barrikaderne, hvis det er til gavn for fodboldudviklingen i vores region.

Selvom følelserne ikke altid kan aflæses, så ved vi, at Johnny er stolt over at have været med til at skabe vores helt unikke klubsamarbejde. Den stolthed kan og bør han også altid bære, og hvis han skulle glemme det, så kan han jo altid huske tilbage på den 18. marts 2018, hvor han blev udnævnt som æresmedlem i FCM Klubsamarbejdet.

Tommy Jensen (pr. 8. oktober 2023)

Tommy Jensen er en person, der har haft enorm meget betydning for FCM Klubsamarbejdet. Gennem de 22 år, har Tommy Jensen vundet hjerter rundt i alle de 140 samarbejdsklubber. Hovedårsagen til det er Tommys stålfasthed, da han er en person, som har den holdning; "Vi siger hvad vi gør - og gør hvad vi siger!". Den egenskab giver kredit og respekt ude i klubberne.

Når man siger FCM Klubsamarbejdet, så er den første tanke Tommy Jensen. Tommy står for ordentlighed, respekt og foreningsblod. Tommy er med andre ord en klubmand, men ikke kun for FC Midtjylland, men alle samarbejdsklubberne rundt i hele regionen. Det er blandt andet ved, altid tage sig tid til at sætte sig ned med klubberne, hvor Tommy altid lytter og respekterer de mennesker, som arbejder med tingene. Tommy vidste derfor altid, hvad der foregik rundt i de 6 områder, som FCM Klubsamarbejde opererer i.

Tommy Jensen har alle grunde til at være stolt over, hvad har opbygget og udrettet med FCM Klubsamarbejdet. Den stolthed kan og bør han altid bære, det er med den største fornøjelse at udnævne Tommy Jensen, som æresmedlem d. 8 oktober 2023.

TAK FOR ALT