Dato
Hver fredag
Næste gang 28/06/24
Sted
Mejdal-Halgård Fodbold
Slåenvej 65,
7500 Holstebro
Kontaktperson
Christian Wraae
træner
cwraaec@gmail.com
Tidspunkt
16:30 - 18:30