FCM Klubsamarbejdet siden 1998

FCM Klubsamarbejdet har samlet regionen via træneruddannelse, spillerudvikling og store oplevelser ved at dyrke fodboldglæde, fællesskab, foreningskultur og frivillighed i øjenhøjde siden 1998. Her kan du læse om de særlige begivenheder der har været med til at forme FCM Klubsamarbejdet, og som er grunden til, at vi der hvor vi er i dag.

1998 - Stiftelsen

FS MidtVest blev stiftet i Ikast FS den 26. april 1998 af Kent Falkenvig og Johnny Rune. Formålet var et bredt samarbejde om regionens stærkeste hold.

1999 - Fusionen

FS MidtVest blev med fusionen mellem Herning Fremad og Ikast FS en del af FC Midtjylland.

2001 - FCM Talentskoler

I 2001 gik et stort ønske i opfyldelse, da FC Midtjylland via FS MidtVest startede en talentskole i Struer-området. Formålet med talentskolen var at give spillere og trænere inspiration til det videre arbejde hjemme i klubberne.

Samlingerne tog alene udgangspunkt i tekniske og taktiske emner, hvor der arbejdes med detaljen. Spillerne skulle lære og opleve “at gå i dybden” og ikke altid spørge til skudtræning og spil på 2 mål.

I første omgang blev klubberne i området omkring Struer inviteret til at deltage på talentskolen, men målet var, at talentskolen fra 2002 skulle tilbydes alle klubber i FS MidtVest - og det blev det.

2008 - Ny hjemmeside

I foråret 2008 fik FS MidtVest sin første hjemmeside.

Siden havde til formål at fungere som bindeled mellem FSMV-organisationen og samarbejdsklubberne. I takt med at samarbejdet voksede og blev flere medlemmer, steg kravene til direkte information til medlemmerne, og med den nye hjemmeside blev man i stand til at kommunikere direkte med de bestyrelsesmedlemmer, trænere og spillere, der kunne have interesse i en specifik aktivitet. Dette betød en mere direkte og præcis kommunikation til gavn for både FCM og samarbejdsklubberne.

fsmv.dk betød samtidig også et farvel til utallige breve og brugen af frimærker.

2008 - 10 års jubilæum

10 års jubilæet blev fejret med et stort event for FCM Klubrepræsentanter og klubformænd i forbindelse med en Superligakamp mod Brøndby IF. Det blev en herlig dag fyldt med sol, glæde og stolte klubfolk, som kunne se den forening, der var blevet stiftet 10 år tidligere, havde løftet sig til at være ikke bare Danmarks første, men også Danmarks største klubsamarbejde.

2008 - FCM Teknikmærke

I efteråret 2008 tog FS MidtVest et helt nyt skridt imod at uddanne dygtige tekniske fodboldspillere, da man introducerede FCM Teknikmærke.

FCM Teknikmærke var - og er stadig i dag - tiltænkt spillere i aldersgruppen op til og med 16 år, og derfor er der naturligvis også forskel på, hvad drenge og piger med så forskellige aldre kan mestre. Konceptet er derfor bygget op, så spillerne vil kunne tage bronze-, sølv- og guldmærket i egen klub, med klubbens egne trænere som dommere. Når man så har taget guldmærket, vil spillerne én gang hvert år kunne komme ind på FCMs Akademi og aflægge prøven for ulvemærket, og her er det så bl.a. FCM-trænere, der bedømmer spillernes indsats med det ekstra krav, at alle prøver skal bestås på én dag.

I hundredevis af piger og drenge har siden bestået FCM Teknikmærke.

2009 - Navneskifte og organisationsændringer

I begyndelsen af 2009 blev der i kulisserne arbejdet med en helt ny struktur på organisationen i FS MidtVest og den 12. september skiftede FS MidtVest så i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde navn til FCM Klubsamarbejdet.

Samtidig betød det også, at organisationen gik fra at have 4 klubvalgte personer i en bestyrelse for samarbejdet til i stedet at have bestyrelse - et Fodboldudvalg - og et Områdeudvalg i hvert af de geografiske områder, som samarbejdsklubberne var inddelt i. Det betød, at 21 klubvalgte frivillige personer herfra var en del af organisationen i FCM Klubsamarbejdet, hvilket i sidste ende gjorde det lettere at følge med i, hvad der skete med fodbolden i hele Ulveland. Flere øjne og ører kunne nemlig nu hjælpe til med at få et godt og givtigt klubsamarbejde.

2010 - Håndbolden kom ind

I disse år skete der ikke bare en masse i samfundet, men også i FC Midtjylland. Der var højkonjunktur og tiltagene stod nærmest i kø for at blive realiseret. I denne periode blev FC Midtjylland også ejer af en håndboldklub og som et resultat heraf blev FCM Klubsamarbejdet i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde den 25. september udvidet fra kun at være for fodboldklubber til også at omfatte håndboldklubber.

Håndboldklubberne var en del af FCM klubsamarbejdet indtil 2018, hvor det igen var slut med håndbold i FC Midtjylland.

2014 - FCM Licenstræning

I 2014 laves de første forsøg med FCM-licenstræning. De første forsøg blev gjort i område 2, hvor en fuldtidsansat licenstræner i samarbejde med FS Holstebro (og de fire moderklubber heri Holstebro Boldklub, Mejrup GU, Måbjerg IF og Mejdal-Halgård Fodbold). Foruden FCM-licenstræningen betød forsøget også, at der blev lavet ekstra tiltag omkring trænerudvikling, klubbesøg, træningsdage m.m. og alt sammen har det været med til at udvikle de sportslige muligheder, som FCM Klubsamarbejdet har på paletten i dag.

2015 - FCM Pigefodboldskole

I 2015 blev der i FCM Klubsamarbejdets område 2 lavet det første forsøg med FCM Pigefodboldskole. Noget der havde været ønske i samarbejdsklubberne at kunne tilbyde sine pigefodboldspillere i flere år.

Sidenhen er konceptet rettet til ad flere omgange og siden 2018 er det afholdt i samarbejde med Vildbjerg SF, der foruden at være FCM samarbejdsklub også er DBU Pigelicensklub.

2017 - FCM Samfund

I 2016 og 2017 blev der i den daglige ledelse i FCM Klubsamarbejdet arbejdet ihærdigt på tiltag, hvor man kunne gøre en forskel for endnu flere mennesker i regionen.

I den forbindelse aflagde man et besøg hos Brentford FC Community Sports Trust, der blev afholdt møder med bestyrelsen i FC Midtjylland og alt sammen førte det til, at FCM Samfund blev en del af FCM Klubsamarbejdet fra det årlige repræsentantskabsmøde.

I de kommende år blev FCM Samfund Julegave og "Tab & Vind"-koncepterne rullet ud i regionen og var begge store succeser. Fra 2019 blev FCM Samfund dog til en selvstændig forening, da det ville give nogle større fordele for arbejdet i FCM Samfund at være en selvstændig forening.

2018 - 20 års jubilæum

Film produceret i forbindelse med FCM Klubsamarbejdets 20 års jubilæum.

2019 - Lokalkompensation introduceres

På et bestyrelsesmøde i FC Midtjylland A/S i efteråret 2017, blev bestyrelsen præsenteret for et oplæg som havde titlen ”Lokal kompensationsaftale”.

Oplægget var blevet udarbejdet af FCM Klubsamarbejdets formand for Fodboldudvalget, Michael Koch, og leder af FCM Klubsamarbejdet, Tommy Jensen, og var lavet som konsekvens af, at FC Midtjylland var begyndt at hente spillere ind på sine hold fra U13-alderen imod tidligere først at have gjort det som U15-spillere. Ikke fordi de syntes, at der var noget galt i det, for de lokale spillere skulle jo gerne gøres dygtige nok til FCM Elitefodboldskole – akademi – Superliga – og international fodbold.

Til gengæld havde de en pointe omkring, at den lille gulerod, som tidligere lå et sted derude, hvor breddeklubberne en sjælden gang kunne komme til alt fra ”at score kassen” til at få en beskeden erkendtlighed for sin talentudvikling, som en konsekvens af de internationale talentkompensationsregler praktiseret ud fra FIFA-regler, nu praktisk talt var borte.

Oplægget var derfor et forslag til, at FC Midtjylland indførte nogle ekstra interne foranstaltninger, gældende overfor samarbejdsklubber, som er med til at levere spillere til FC Midtjylland.

FC Midtjyllands bestyrelse i arbejdstøjet
Oplægget blev sidenhen vendt og drejet en del i bestyrelsen – ikke fordi man ikke syntes om oplægget, men bestyrelsen ville gerne have, at man kom til at give et skulderklap til både medspillere og trænere fra de samarbejdsklubber, som leverede spillere til FC Midtjylland og i særlige tilfælde ville bestyrelsen i FC Midtjylland også gerne kunne belønne selve klubben.

Det tog derfor noget tid at nå frem til den endelige løsning, men at den endelige ”Lokale kompensationsaftale”, honorerer både medspillere, trænere, klubledere og klubkassen alt efter hvilken hylde de lokale FC Midtjylland-spillere agerer på – men det er også en model, som kun gælder, når regnskabet i FC Midtjylland indeholder sorte tal (og det gør det forhåbentligt altid), men ellers ville det være uansvarlig ledelse.

Aftalen viser dog i allerhøjeste grad, at man i FC Midtjylland virkelig mener det, når man siger, at man er HELE regionens hold og at man værdsætter sine rødder.

2022 - Fordelsklubben

I begyndelsen af året introducerede FCM Klubsamarbejdet en Fordelsklub, hvor samarbejdsklubbernes medlemmer, frivillige og lokale støtter kan hente rabatkoder til brug på udvalgte samarbejdspartneres websites.

Når man henter og benytter sådanne rabatkoder, opnår brugeren selv en rabat og samtidig betaler samarbejdspartnerne i Fordelsklubben enten nogle fast beløb eller en procentdel tilbage til den samarbejdsklub, som det enkelte medlem af Fordelsklubben støtter op omkring.

Det betyder i alt sin enkelthed billigere køb for samarbejdsklubbernes medlemmer, frivillige og lokale støtter og lettjente penge til klubkasserne i Ulveland. Det er det man på nydansk kalder WIN – WIN. Ja faktisk kan vi sige det sådan, at det er en helt unik fordel, som kun gives via FCM Klubsamarbejdet.