Jongleringer

Jonglering er en række manøvrer med en fodbold, som ser spektakulære ud, uden at være anvendelige i kamp. Jongleringer træner dine færdigheder i at koordinere og præcisere dine bevægelser i omgangen med bolden.