Optjen oplevelser eller penge via lokale FCM-spillere

Efter grundig forberedelse har FC Midtjyllands bestyrelse indgået en aftale, som med oplevelser og økonomi tilgodeser klubberne og deres medlemmer i FCM Klubsamarbejdet ekstra meget

På et bestyrelsesmøde i FC Midtjylland A/S i efteråret 2017, blev bestyrelsen præsenteret for et oplæg som havde titlen ”Lokal kompensationsaftale”.

Oplægget var blevet udarbejdet af FCM Klubsamarbejdets formand for Fodboldudvalget, Michael Koch, og leder af FCM Klubsamarbejdet, Tommy Jensen, og var lavet som konsekvens af, at FC Midtjylland var begyndt at hente spillere ind på sine hold fra U13-alderen imod tidligere først at have gjort det som U15-spillere. Ikke fordi de syntes, at der var noget galt i det, for de lokale spillere skulle jo gerne gøres dygtige nok til FCM Elitefodboldskole – akademi – Superliga – og international fodbold.

Til gengæld havde de en pointe omkring, at den lille gulerod, som tidligere lå et sted derude, hvor breddeklubberne en sjælden gang kunne komme til alt fra ”at score kassen” til at få en beskeden erkendtlighed for sin talentudvikling, som en konsekvens af de internationale talentkompensationsregler praktiseret ud fra FIFA-regler, nu praktisk talt var borte.

Oplægget var derfor et forslag til, at FC Midtjylland indførte nogle ekstra interne foranstaltninger, gældende overfor samarbejdsklubber, som er med til at levere spillere til FC Midtjylland.

FC Midtjyllands bestyrelse i arbejdstøjet

Oplægget er sidenhen blevet vendt og drejet en del i bestyrelsen – ikke fordi man ikke syntes om oplægget, men bestyrelsen ville gerne have, at man kom til at give et skulderklap til både medspillere og trænere fra de samarbejdsklubber, som leverede spillere til FC Midtjylland og i særlige tilfælde ville bestyrelsen i FC Midtjylland også gerne kunne belønne selve klubben.

Det har derfor taget noget tid at nå frem til den endelige løsning, men at den endelige ”Lokale kompensationsaftale”, honorerer både medspillere, trænere, klubledere og klubkassen alt efter hvilken hylde de lokale FC Midtjylland-spillere agerer på – men det er også en model, som kun gælder, når regnskabet i FC Midtjylland indeholder sorte tal (og det gør det forhåbentligt altid), men ellers ville det være uansvarlig ledelse.

Aftalen viser dog i allerhøjeste grad, at man i FC Midtjylland virkelig mener det, når man siger, at man er HELE regionens hold og at man værdsætter sine rødder. Vi glæder os til fremover at give både oplevelser og økonomisk gevinst til flere af vores FCM samarbejdsklubber.

Indholdet i den lokale kompensationsaftale, lyder således:

Når spillere hentes fra FCM samarbejdsklub til FCM Elitefodboldskole (U13-U15)

FCM inviterer alle drengespillere og trænerne fra spillerens årgang i den pågældende klub til en kamp på MCH Arena, hvor FCM er værter med en stadionplatte til alle.

Når en spiller indgår sin første akademikontrakt med FC Midtjylland
  • Følger de gældende nationale regler.
  • OG i forbindelse med kontraktindgåelsen inviteres et bestyrelsesmedlem, FCM Klubrepræsentanten og en tidligere træner med.
  • Hele klubben inviteres endvidere til en kamp på MCH Arena.

 

Hvis en akademispiller bliver Superligaspiller i FC Midtjylland

Når en spiller opnår sin 10. kamp i startopstillingen i en officiel kamp for FCM, udbetales samlet kr. 25.000,- til spillerens tidligere klubber (beregnet ud fra antal halvsæsoner i klubberne, hvis denne har spillet i mere end én).

Hvis en akademispiller sælges fra FC Midtjylland til anden dansk klub

Her laves ingen tiltag.

Hvis en akademispiller sælges fra FC Midtjylland til udenlandsk klub
  • FCM følger de internationale regler, der er fastsat fra FIFA.
  • Herudover kr. 50.000,- pr. 1 mio. euro spilleren sælges for, som er til fordeling blandt de samarbejdsklubber (beregnet ud fra antal halvsæsoner i klubberne) spilleren har spillet i indtil spilleren er skiftet ind til FCM.